آسمان شب...


همراه با دوست عزیز علی حسن زاده
Title آسمان شب...
Hit 4437
Photographer عباس محمدیعباس محمدی
Location لامرد- روستای پاقلات
Camera nikond300s
Lens 18-200
Lens Aperture 3.5
Exposure 30


1 comments have been posted.

عکس بسیار زیبایی است. کادر بندی هم خیلی خوب انجام شده موفق باشید.
Top