اشباع آسمان با شفق قطبی

اشباع آسمان با شفق قطبی


اشباع آسمان با شفق قطبی 
شفق قطبی سبزرنگ، مانند سس سالسای روی بوریتوی مورد علاقه شما، آسمان را در این عکس که در 25 ژوئن 2017 از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده، پر کرده است. ایستگاه فضایی بین المللی حدود 400 کیلومتر(250 مایل) بالاتر از سطح زمین، در مدار خود درست در مرز فوقانی محدوده شفق ها قرار دارد. رنگ شفق های قطبی در حقیقت امضای مولکول ها و اتم های برانگیخته شده موجود در ارتفاعات بسیار زیاد است. رنگ سبز شفق سوژه عکس امروز حاصل از انتشار اکسیژن اتمی است. این نور در ارتفاعات به رنگ سبز است، اما نوارهای با رنگ  قرمز که نادرتر هستند تا افق ایستگاه فضایی گسترش می یابند. این صحنه هنگام عبور ایستگاه از فراز نقطه ای از جنوب و شرق استرالیا ثبت شده، با ستاره هایی در بالای افق سمت راست، که متعلق به صورت فلکی کلب اکبر یا سگ بزرگ شکارچی هستند. شباهنگ، ستاره آلفای کلب اکبر، درخشان ترین ستاره نزدیک زمین است.


Top