تنهای تنها


بعد از کارگاه تئوری توآن در سال 96 و خرید حداقل امکانات برای ثبت تصاویر آسمان شب و در دومین تجربه عکاسی از آسمان شبم در سفری به ارتفاعات طارم که از توابع زنجان می باشد این عکس رو ثبت کردم.
Title تنهای تنها
Hit 1896
Location روستای تازه کند واقع در ارتفاعات طارم که حدودا در 100 کیلومتری زنجان ق
Camera canon 6d
Lens 24-70 f2.8 tamron g1
Lens Aperture 3.2
F 24
Exposure 15 ثانیه
ISO 4000
Date of photography بهار 97


No comments have been posted.

Top