فارس

 

خورشید خورده شده

خورشید گرفتگی 5 دی 1398

رد ستارگان برفراز خلیج فارس

به مناسبت ١٠ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس این عکس رو شب قبل از خورشید گرفتی ۵ دی ماه ١٣٩٨ گرفتم خلیج فارس فارس واقعا که آدم رو مجذوب خودش میکنه و همینطوری بود که این سفر یکی از خاطره انگیز ترین سفر های زندگیم.

خورشید گرفتگی

ثبت گرفت خورشید بر فراز خلیج فارس از سواحل جونبی قشم

طلوع خورشید گرفته و پدیده ی سراب وارونه در خلیج فارس

پدیده ی سراب وارونه در خورشیدگرفتگی - ساحل شیب دراز جزیره ی قشم

ثبت طلوع خورشید گرفته بر روی اسلاید

خورشید گرفتگی صبح پنجشنبه 5 دی در یکی از جزایر جنوب ایران(جزیره هنگام) که در هنگام طلوع به شکل حلال از افق خلیج فارس پیدا بود. داینامیک رنج(dynamic range) بالا ثبت سایه ها و روشنایی ها در یک فریم نقطه قوت این عکس از لحاظ زیبایی شناسانه میباشد.

Island and Eclipse

طلوع خورشد گرفته بر فراز خلیج فارس

Audience Palace

کاخ برعام، میراث جهانی پاسارگاد، فارس، ایران

Dawn of the Eclipse

تایم لپس طلوع خورشید گرفته بر فراز خلیج همیشگی فارس

The sun in the trap

طلوع خورشید گرفته در 5 دیماه در افق خلیج فارس در میان تور های صیادی

ماه گرفتگی و سحابی های قلب راه شیری

این عکس در ارتفاعات 3000 متری استان فارس گرفته شده است.

Top