طلوع خورشید گرفته و پدیده ی سراب وارونه در خلیج فارس


این عکس با دوربین ۷۰D کنون و لنز ۱۸-۱۳۵ گرفته شده است. در این عکس،لحظه ی جداشدن قرص خورشید از پدیده ی سراب وارونه ی ایجاد شده در خلیج فارس دیده می شود.
Title طلوع خورشید گرفته و پدیده ی سراب وارونه در خلیج فارس
Hit 826
Location جزیره ی قشم- ساحل شیب دراز
Camera 70D CANON
Lens 18-135
Lens Aperture 135
F f/36
Filter بدون فیلتر
ISO 100
Accessories سه پایه
Date of photography ۱۳۹۸/۱۰/۵


No comments have been posted.

Top