خورشید خورده شده


این تصویر توسط امیرعباس شهدادی در تاریخ 5 دی 1398 در سواحل نیلگون خلیج فارس ثبت شده است.
این تصویر از سه عکس درست شده است و هر کدام ازپشت دوربین دو چشمی مجهز به فیلتر خورشیدی ثبت شده است
Title خورشید خورده شده
Hit 1364
Location بندرعباس
Camera J7 pro


No comments have been posted.

Top