چرخش طبیعت


ترکیب حدود 100 عکس گرفته شده با گوپرو هیرو ۶ و اندکی اصلاح و ادیت رنگ
شارپنس بالا و وایت بالانس 2300 - بقیه تنظیمات ذکر شده
Title چرخش طبیعت
Hit 754
Location آمل، ایران
Camera GoPro Hero6
Lens ثابت - واید
Lens Aperture 2.8
F 3
Exposure 30 ثانیه - فاصله عکس 1 دقیقه
ISO 800
Accessories 3 پایه
Date of photography آذر 97
keyword
گوپرو,
GoPro


No comments have been posted.

Top