ماه گرفتگی بر فراز دماوند


ترکیب 43 عکس با تنظیمات یکسان با مد ترکیب Lighten از 575 شات پی در پی می باشد.
Title ماه گرفتگی بر فراز دماوند
Hit 1421
Photographer Nima AsadzadehNima Asadzadeh
Location ناندل
Camera Nikon D7200
Lens Tamron 15-30 mm f/2.8
Lens Aperture f/9
F 15 mm
Exposure 20 ثانیه
ISO 504
Photography Techniques ترکیبی
Date of photography 5 مرداد 1397


No comments have been posted.

Top