شبی با رفقای زمستانی


Title شبی با رفقای زمستانی
Hit 2848
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای دوسینه کوهستان کانی میران
Camera 40D کانن
Lens 55_18
Lens Aperture 3.5
Exposure "30
ISO 1600
Date of photography 92/6/10


3 comments have been posted.

سلام آقای رحیمی و جناب آقایی عزیز.تاریکی بین چادر و آسمان قسمتی از کوهه که در این عکس تاریک افتاد. لطف کردی آقای رحیمی عزیز
سلام آقای قادری عزیز بین چادر وآسمان چرا تاریک است؟
آقای قادری بین چادر و آسمان قسمتی سیاه رنگ است دلیلش چیست ؟ سپاس
Top