سنگی

 

مریخ بر فراز حلقه سنگی دودو


مریخ ، خوشه پروین و کهکشان آندرومدا بر فراز شیرهای سنگی


قلعه لک لکها


میدان فعال مغناطیسی

لکه، رشته، پلاژ و زبانک های خورشید درطیف هیدروژن آلفا. تصویر آخرین لکه ها قبل از دوران رکورد شکنی بیشترین روزهای بددون لکه یک قرن اخیر

میل و ماه

غروب ماه کامل در کنار میل سنگی قم

ماه گرفتگی کامل و مریخ بزرگ برفراز شیر سنگی

طولانی ترین ماه گرفتگی قرن به همراه درخشان ترین حالت سیاره مریخ در شامگاه پنجم مرداد 1397 به وقوع پیوست.

تصویر نجومی روز ناسا: هاله ماه بر فراز دایره سنگی

تاکنون برایتان پیش آمده که در اطراف ماه، هاله‌ای را مشاهده کنید؟

تصویر نجومی روز ناسا: راه شیری بر فراز هفت پهلوان سنگی

ممکن است درباره هفت خواهران در آسمان شنیده باشید، اما درباره هفت پهلوان روی زمین هم چیزی شنیده‌اید؟

معبد مهر


کهکشان بوده و سیگار


Top