میل و ماه


غروب ماه بدر در سپیده دم کنار میل سنگی قم مربوط به دوران سلجوقی که به عنوان اثر ملی ایران به ثبت رسیده.بعد از مکان یابی به وسیله برنامه استاری نایت و گوگل ارث چند بار برای ثبت این اثر به این مکان سفر کردم که هر بار به دلیل غبار یا دلایل دیگر موفق به عکاسی نشدم.در نهایت این عکس حاصل تلاش چندباره من برای ثبت تنها قمر زمین در کنار این اثر زیبای ملیست.
Title میل و ماه
Hit 1873
Photographer MEHDI AKBARIMEHDI AKBARI
Location علی اباد قم
Camera canon 6d
Lens 150-500mm sigma
Lens Aperture f/8
Exposure 1/320 sec
ISO 640
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه
Date of photography september 15/2019
keyword


No comments have been posted.

Top