از سرزمین شمالی


چند صورت فلکی در تصویر بصورت کامل قرار داشتند که ستاره های اصلی اونها رو با نرم افزار فتوشاب برجسته کردم


Title از سرزمین شمالی
Hit 3716
Photographer مجتبی غلامیمجتبی غلامی
Location سنه کوه
Camera 500D
Lens 18mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 30 ثانیه
ISO 3200
Photography Techniques panorama
Date of photography 18/08/1391


No comments have been posted.

Top