ماه و مهشید


میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمین تا آسمان است
Title ماه و مهشید
Hit 8293
Photographer Hassan KhorashadiHassan Khorashadi
Location Birjand
Camera Canon EOS 60D
Telescope Sky-Watcher 80ED Apochromatic
Date of photography تیر ماه 95


No comments have been posted.

Top