شبی در نخلستان


Title شبی در نخلستان
Hit 5939
Photographer Ali AeinjamshidAli Aeinjamshid
Location استان بوشهر - شهرستان دشتستان- روستای چهل زرعی عرب
Camera canon 600d
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
F 18
Exposure 25s
ISO 3200
Photography Techniques تک شات
Date of photography بهمن94


1 comments have been posted.

زیباست.همچین کادری را اگر در فصل تابستان که کهکشان راه شیری نمود بیشتری دارد ثبت کنید بسیار زیباتر خواهد شد.
Top