سایه

 

خورشید گرفتگی روی مشتری

سایه قمر های گانیمد و اروپا روی مشتری به صورت همزمان

Dark Horse

Dark Horse Nebula

NGC 2841 ، کهکشان بزرگ همسایه


طلوع ماه و سایه کوه


نمای سایه زمین و قله دماوند از قله توچال


ثبت طلوع خورشید گرفته بر روی اسلاید

خورشید گرفتگی صبح پنجشنبه 5 دی در یکی از جزایر جنوب ایران(جزیره هنگام) که در هنگام طلوع به شکل حلال از افق خلیج فارس پیدا بود. داینامیک رنج(dynamic range) بالا ثبت سایه ها و روشنایی ها در یک فریم نقطه قوت این عکس از لحاظ زیبایی شناسانه میباشد.

تاج ماه

پدیده ی تاج ماه و ماه گرفتگی نیم سایه

پیش به سوی سایه


غروب خورشید در مریخ

تصویر پانوراما از سایه های شامگاهی که از مریخ نورد کنجکاوی گرفته شده.

سایه‌ی مدور زمین بر روی ماه!

چه چیزی توانسته، چنین سایه‌ی مدوری را بر روی ماه ایجاد نماید؟

Top