تاج ماه


تک عکس روی سه پایه ثابت
در این تصویر ابر نازکی با سرعت زیاد در جلوی ماه در حال عبور است و در یک زمانِ مناسب که ابر یکنواخت شده یک نوردهی مناسب، هم ماه را ظاهر نمود هم رنگ ابزهای اطراف آن را.
Title تاج ماه
Hit 1453
Location شیراز، فارس
Camera Canon EOS 6D
Lens 24-105 f/4 L canon
Lens Aperture F/5.6
F 105 mm
Exposure 1.6 sec.
ISO 100
Photography Techniques تک نوردهی
Accessories سه پایه عکاسی
Date of photography 1/10/2020, 10:38 PM


No comments have been posted.

Top