هم نشینی مشتری و دوقلوهای داغ


Title هم نشینی مشتری و دوقلوهای داغ
Hit 4013
Location اصفهان
Camera Nikon_Coolpix P500
Lens استفاده نشده
Lens Aperture f/5.7
Exposure 1/30 ثانیه
ISO 560
Date of photography 5/25/2013


1 comments have been posted.

کار با ارزشی است موفق باشید
Top