گردش آسمانی


گردش ستارگان شمالی و مقبره کورش کبیر

Title گردش آسمانی
Hit 4125
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location پاسارگاد شیراز
Camera Canon 5 D
Lens 15 mm Tamron
Lens Aperture 3.5
Exposure 150 frame - 30 secound
ISO 1000
Date of photography شهریور 89


2 comments have been posted.

سپاس از شما آقای میر اسکندری عزیز برای نظر ارزشمندتان درست میفرمایید یکی دو تصویر موجود نیست که به نظرم میرسد به خاطر روشن شدن نو افکن ها درب لنز را گذاشتم تا نورها تصویر را از بین نبرد.
بسیار زیبا ، کادر عالی و رنگ ستاره ها و .... همه خیلی عالی ، جناب رحیمی عزیز فکر میکنم یه شات سوخته دارید اگر نبود و رد کامل ثبت میشد عالی تر میشد
Top