NGC 2841 ، کهکشان بزرگ همسایه

NGC 2841 ، کهکشان بزرگ همسایه


این کهکشان یکی از عظیم ترین کهکشانهای شناخته شده است. کهکشان مارپیچیNGC 2841 تنها 46 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد و در صورت فلکی شمالی دب اکبر قرار دارد. این نمای واضح از این کهکشان پر زرق و برق، یک هسته زرد رنگ و قرصی باشکوه را نشان می دهد. خطوط گرد و غبار، مناطق کوچک ستاره ساز صورتی رنگ و خوشه های ستاره ای آبی رنگ جوان در بازوهای مارپیچی متراکم آن جاخوش کرده اند، درحالی که بسیاری از کهکشان های مارپیچی دیگر بازوهای بزرگ، با وسعت زیاد و با مناطق ستاره ساز بزرگی دارند. قطر NGC 2841 بیش از 150،000 سال نوری است که بزرگتر از راه شیری ما است. تصویر ترکیبی امروز حاصل ادغام دو عکس از تلسکوپ فضایی 2.4 متری هابل و تلسکوپ 8.2 متری سوبارو مستقر در زمین است. تصاویر اشعه ایکس، هاله ای در اطراف NGC 2841 نشان می دهند که حاصل از پمپاژ گازهای داغ در اثر وزش بادهای ستاره ای و انفجار ستاره ای است.


Massive Nearby Spiral Galaxy NGC 2841
Image Credit: NASAESAHubbleSubaruComposition & Copyright: Roberto Colombari

Top