آسمان کریستالی


بعد از مدت زیادی ابرناکی و بارندگی بالاخره هوا صاف شد
ما هم فرصت را غنیمت شمردیم و در آسمانی که ستاره ها
مانند کریستال میدرخشیدند به عکاسی از زیبایی های آسمان شب
مشغول شدیم
میدان دید باز و عکاسی تلسکوپی ( دیپ اسکای )
5 شات آسمان
5 شات زمین
Title آسمان کریستالی
Hit 1349
Location روستای اکبر آباد کاشمر
Camera Canon 60D Modified
Lens Sigma 14 mm f/1.8 art
Lens Aperture 2
F 14
Exposure 45 Sec
ISO 1250
Accessories Sky-Watcher Star Adventurer
Date of photography اردیبهشت 1398


No comments have been posted.

Top