تربیع

 

ماه نزدیک تربیع آخر

عکاسی موزائئیکی با روش فیلم برداری

Moonrise


برگزاری هفته و روز نجوم در ایران

روز جهانی نجوم امسال 14 می 2016 یا 25 اردیبهشت ماه 1395 تعیین شده است. در ایران هنوز برنامه مشخصی در این باره برای برگزاری این روز مشخص نشده است. این نوشته به شما پیشنهاد میکند چه روز و هفته ای را برای این برنامه اختصاص دهید.

یک چهارم نخست [ تربیع اول ] ( first quarter )

47% illuminated 7 day old

ماه تربیع


ما چهار نفر!

نمایی از کاروانسرای مرنجاب و صورت فلکی دوپیکر و سیاره پرفروغ مشتری. ابری بودن هوا نور سیاره را دیفیوز کرده و بر زیبایی آن افزوده است. این تصویر حاصل ترکیب 38 عکس افقی زیر نور تربیع آخر ماه است. همچنین این عکس بتازگی در گالری اسکای اند تلسکوپ پذیرفته

ماه در تربیع اول


تربیع آخر ماه


تربیع اول


تربیع آخر


Top