تربیع آخر ماه


سلام
این عکس در ساعت 4 صبح که دید عالی بود گرفته شده است
انتخاب از بین 50 فریم
ادیت و شارپنس توسط فتوشاپ
Title تربیع آخر ماه
Hit 3253
Location نیشابور
Camera Canon 60D
Telescope apo 80
Exposure 1/80sec
ISO 100
Photography Techniques انتخابی از 50 فریم
Date of photography 1392/06/06
keyword
تربیع


No comments have been posted.

Top