ستاره دوتایی


این عکس مربوط به ستاره های دوتایی ( عناق و سها ) در دب اکبر می باشد که به ظاهر جفتی می باشند در حالی که هیچ ارتباطی با هم ندارند . مشاهده ستاره سهای کم فروغ بوسیله اعراب وبومی های آمریکا به عنوان آزمایش قدرت چشم انسان شناخته گردیده است .

Title ستاره دوتایی
Hit 4365
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قائمشهر
Camera کانن 1100
Telescope اشمیت کاسگرین 6
Exposure 3 ثانیه
Filter آلودگی نوری
ISO 3200
Accessories مقر lxd75 و بالو 2x
Date of photography اردیبهشت 92


1 comments have been posted.

جناب آقای رحیمی با تشکر از نظرات کارشناسانه شما اگر براتون ممکنه در مورد ترکیب عکسها با نرم افزار ریجس تکس توضیح مختصری بفرمایید. متشکرم
Top