تصاویر

 

ماه

رخ کامل ماه هشتم قمری

مقارنه مشتری و زحل

مقارنه بزرگ سیاره مشتری و زحل شامگاه یکم دیماه 1399

Glory Night Scape


ارتباط تصاویر جفتی ماه و ماه قمری


Rho ophiuchi

ناحیه رو مارافسای

تصاویر آپولو 13 از کره ماه


تنهای تنها

دومین تجربه سفر عکاسی آسمان شب

میدان فعال مغناطیسی

لکه، رشته، پلاژ و زبانک های خورشید درطیف هیدروژن آلفا. تصویر آخرین لکه ها قبل از دوران رکورد شکنی بیشترین روزهای بددون لکه یک قرن اخیر

کسوف، در برابر چشمان مشتری!

این تصویر بی‌نظیر، یکی دیگر از تصاویر خارق‌العاده‌ای می‌باشد، که ماه گذشته‌ی میلادی، توسط فضاپیمای جونو گرفته شده است.

قسمت 5 از فیلم آموزش ویرایش تصاویر آسمان شب در نرم افزار Adobe Camera Raw

قسمت 5 از فیلم آموزش ویرایش تصاویر آسمان شب در نرم افزار Adobe Camera Raw

Top