تصاویر آپولو 13 از کره ماه

تصاویر آپولو 13 از کره ماه


چه می شود اگر تنها راه بازگشت به زمین، گردش به دور ماه و عبور از طرف ديگر ماه باشد؟ این معضل خدمه آپولو 13 در سال 1970 بود ، زیرا آنها سعی کردند با فضاپیمایي که بطور غيرمنتظره ای  آسیب دیده بود به خانه بازگردند. هرچند در این مدت تماس رادیویی با مرکز کنترل ماموریت ناسا قطع بود، اما سفر خطرناک آنها مناظر دیدنی از طرف دیگر ماه را به ارمغان آورد. این تصاویر که توسط مدارگرد روباتیک ماه گرفته شده بود اکنون به صورت دیجیتالی تدقیق و بازسازی شده است. ویدئوی نمایش داده شده با نمایش ناپدید شدن زمین در پشت قسمت تاریک ماه آغاز شده و هشت دقیقه بعد خورشید از طرف مقابل ماه طلوع می کند و شروع به روشن کردن سطح تماشایی و پر از گودال ماه می کند. ارتباط رادیویی تنها چند دقیقه پس از آن و هنگامی که هلال زمین نمایان شد، دوباره برقرار شد. با کمک گرانش ماه و راهنمایی های مهندسین و دانشمندان زحمتکش ناسا ، چند روز بعد آپولو 13 چتر نجات خود را بر فراز اقیانوس آرام باز کرد و با خیال راحت به زمین برگشت.Top