ابرنواختر کهکشان M82


ابرنواختر کهکشان M82 با نام SN2014J. به دلیل آلودگی نوری آسمان، نوردهی ها کوتاه بوده اند.
Title ابرنواختر کهکشان M82
Hit 4774
Location فشم
Camera 6D
Telescope ED80
F 7.5
Exposure 30 ثانیه
ISO 3200


2 comments have been posted.

بله آقای رحیمی. احتمالا به دلیل نزدیک بودن کهکشان هست که ابرنواختر این قدر پرنوره.
بسیار خوب . جالبه که نسبت به کل کهکشان چقدر نور ستاره زیاد شده. تا کی نور این ابنواختر شیب نزولی پیدا میکنه ببینم میشه برای عکاسی رفت.
Top