آرامگاه

 

Comet Neowise

دنباله دار نئووایز در همسایگی دب اکبر

پاسارگاد

کهکشان راه شیری بر فراز آرامگاه کوروش بزرگ در شهر پاسارگاد

آرامگاه حکیم عمر خیام در گذر زمان


Hafez Tomb

رد ستارگان بر فراز آرامگاه حافظ

بقعه شیخ قاضی حسن

سپاس از دوست همیشه همراه مسلم پورشمسی و عکاس خوب شهرستان خنج جناب مجید احمدی گرامی.

آندرومدا نشسته بر قامت برج

آسمان شب برج تاریخی رادکان و راه شیری

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

آسمان تاریخی

این عکس از میراث جهانی پاسارگاد و آرامگاه کورش در شب 25 تیرماه 94 گرفته شده است.

نماهایی زیبا از آسمان شب ایران

جدیدترین تصاویر عکاسان ایرانی از زیبایی های شب در نقاط مختلف ایران

در جوارآرامگاه حکیم عمر خیام


Top