خرس در کمین


به طور خیلی اتفاقی یک شهاب در سمت راست تصویر ثبت شد
Title خرس در کمین
Hit 3130
Location سه قلعه
Camera d5200
Lens 18-55
Lens Aperture f/3.5
Exposure 20sec
ISO 100
Date of photography 7/2/2015
keyword
قلعه
شهاب


2 comments have been posted.

ممنون.نظر لطفتونه
نمای زیبایی گرفته اید. به خصوص موقعیت دب اکبر زیبا است. موفق باشید
Top