جبار بر فراز درخت آفریقایی


Title جبار بر فراز درخت آفریقایی
Hit 3727
Location Africa,Kenya,Amboseli
Camera 5dmark2
Lens 24-105
Lens Aperture 4
Exposure 25sec
ISO 1600
Date of photography 11/10/13
keyword
Africa


1 comments have been posted.

با عرض خوش آمد به شما عکس بسیار زیبایی است. فرصت خیلی خوبی داشته اید برای عکاسی از اجرام آسمانی در نیمکره جنوبی آسمان در فرصت حضور در کنیا برای عکاسی از کسوف. نکته خوب عکس علاوه بر کادر بندی میتواند استفاده از حالت سیاه و سفید باشد. موفق باشید
Top