شبهای بندر


Title شبهای بندر
Hit 3374
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location بندر پارسیان
Camera نیکون d7000
Lens 28-300
Lens Aperture 3.5
Exposure 30s
ISO 1600
Photography Techniques پاناروما با 8 شات عمودی


2 comments have been posted.

آسمان آبانماه...بندر پارسیان..سمت غرب آسمان...اون آلودگی نوری هم مربوط به مجتمع های پارس جنوبیه..منون از توجهتون
رنگهای زیبایی در عکس خلق شده و نمایی زیبا را عکاسی کرده اید. آسمان کدام فصل است و چه سمتی از آسمان دیده میشود؟
Top