حمید ناصری
بیژن عزیز از اینکه مشکل ترکینگ مقر حل شده خیلی خوشحالم.شب اول وقتی دست خالی به منزل برگشتی من خیلی تاسف خوردم ولی انتظار اینکه هر شب عکاسی یک شب موفق باشد کمی دور از واقعیت است.نوردهی بیشتر تصویر را نسبت به قبلی بسیار بهتر کرده و اگر به این نوردهی ادامه دهی بسیار بهتر هم خواهد شد.در این شبها که هوا کمی سردتر است فرصت خوبی برای نوردهی های بلندتر داریم. من در حال حاضر مدتیست خودم همین جرم را نورگیری می کنم امیدوارم در ماه آینده هم به دیتا اضافه کنم. این جرم یکی از اهدافی است که بسیار هدف ثبت عکاسان قرار گرفته. بخوبی به یاد دارم حدود 12 سال پیش یکی از عکاسان که امروز در TWAN فعالیت می کند عکسی از جبار را با خوشحالی به من نشان داد که در آن زمان موفقیت بزرگی بود و کمتر کسی چنین ثبتی از جبار را زده بود ولی امروز که آن عکس را به یاد می آورم حتی قابل قیاس با عکسهای رایج جبار میان خود ما هم نیست. در حال حاضر چالش اصلی برای ثبت این جرم نوردهی طولانی مدت برای ثبت سحابی های کم فروغ اطراف آن است،چیزی مانند کار برجسته ای که آقای شریفی اخیرا انجام دادند. هرچند که این جرم از درخشندگی سطحی خوبی بر خوردار است اما بدلیل دینامیک رنگ و نور بسیار بالا و بدلیل اینکه بسیار مشهور است و همه با رنگ و نور حقیقی آن آشنا هستند هدف سختی برای پردازش است. به هرحال من پیشنهاد می کنم هنوز به نوردهی این جرم ادامه دهید و اطراف سحابی رو کامل کنید. ترکیب رنگی و HDR خیلی خوبی کرده ای و در مجموع تصویر خوبی شده. به امید دیدار مجدد
Top