حمید ناصری
پیشنهاد آقا اشکان بسیار خوب بود. من در این مورد تجربه کار با فیلتر UHC را دارم که در اختیار شما میگذارم. این فیلتر با ایجاد کنتراست بیشتر بین زمینه آسمان و سحابی یک تفکیک قابل قبول ارائه می دهد. اول همین ماه قمری برای سحابی جبار اقدام کردم در حالی که بین 3 تیر برق در فواصل 5 متر و 20 متر از خودم قرار داشتند. منطقه روستایی بود و از نور شهر 15 کیلومتر فاصله داشتم.زمینه آسمان کمی به قرمز میزد ولی قابل قبول بود حد قدر بین 4.5 تا 5. تا پنج دقیقه نوردهی ممتد با ایزو 1600 هیچ نویز خاصی که آزار دهنده باشد نبود. البته زمانی که همین فریم را بدون فیلتر گرفتم در 5 دقیقه نوردهی با آن آلودگی اطراف زمینه آسمان روشن و آزار دهنده بود ولی جزییات سحابی بسیار گسترده تر و بیشتر شده بود. در واقع این فیلتر نوردهی را تا حدود یک سوم کاهش می دهد یعنی 5 دقیقه نوردهی خروجی معادل 1.5 دقیقه بدون فیلتر را ارائه می دهد و بطور کل ته زمینه تمام رنگها کمی به سبز متمایل می شود. به نظر من در شرایطی که آلودگی نوری بسیار زیاد باشد این فیلتر واقعا موثر است در غیر این صورت بدلیل 3 برابر کردم مدت زمان نوردهی لازم کمی برای امثال من که با کمبود وقت مواجه هستند کمی کار را سخت می کند. این فیلتر را هنوز در حضور نور ماه تست نکردم چون نور ماه سفید است ولی آلودگی نوری زرد-قرمز را خوب کنترل می کند. در پروفایل من تصویر m27 را در حیاط منزل تهیه کردم که آسمان کاملا روشن است و حد قدر حدود 2 بیشتر نیست. امیدوارم ابن تجربه مفید واقع بشه.Top