خورشیدگرفتگی 12 آبان 1392


وداع با کسوف جزیی 12 آبان 1392 دقایقی پیش از مخفی شدن در پس ابرها
Title خورشیدگرفتگی 12 آبان 1392
Hit 3458
Location بندر بوشهر
Camera Canon 60D
Telescope apo 80mm
Exposure 1/80
ISO 100
Accessories تلسکوپ آپوکروماتیک 80 میلی متر
Date of photography 12 آبان 1392


1 comments have been posted.

عکس با ارزشی است. تا سالهای آینده کسوف جزیی هم در ایران قابل مشاهده نیست موفق باشید.
Top