خورشید


رنگ ساختگی هست و داده های رنگی برای ایجاد لایه ی لومینانس استفاده شده است.
کد رنگ هم #ffcc33 است.
Title خورشید
Hit 2104
Location شیراز
Camera Canon EOS 6D
Lens Aperture f/13.9
Telescope ماکستوف-کاسگرین 90 میلیمتری
F 1250mm
Exposure یک هزارم ثانیه و تعداد 30 فریم بر ثانیه
Filter Baadar Planetarium Astrosolar film
ISO 400
Photography Techniques Lucky imaging, Panorama
Accessories سه پایه عکاسی، تی-رینگ m42، فیلتر مایلار
Date of photography 21 خرداد 1399، 10:45 صبح


No comments have been posted.

Top