جنگ تمام عیار


چه کسی می گوید آسمان تاریک است؟
راه شیری نیمه جان
بی خریدار مشتری
دل عقرب خون
ستاره ها را امید
به پهنه ی پرتوشان باریک است
شکست آسمان نزدیک است
چه کسی می گوید آسمان تاریک است؟

در این عکس تقابل نورهای زمینی را با نور های آسمانی می بینیم که با تمام توان به یکدیگر حمله می کنند، آسمان با راه شیری مشتری و عقرب، زمین هم با چراغ های شهری و بین شهری که جنگ خونینشان همه جای تصویر را نورانی کرده است.
هر کس که آسمان تاریک را تماشا کرده باشد آسمان این عکس را شکست خورده می داند.

این شبه شعر کوتاه را به عنوان کپشن این عکس نوشته ام.
Title جنگ تمام عیار
Hit 1271
Location اطراف کمپ متین آباد
Camera Canon 70D
Lens 17-70 Sigma
Lens Aperture 2.8
F 17
Exposure 25s
ISO 320
Photography Techniques پانوراما
Date of photography 1398/4/9


No comments have been posted.

Top