خورشید ما


Title خورشید ما
Hit 3514
Photographer عرفان احمدیعرفان احمدی
Location اصفهان
Camera canon 1000D
Telescope هیدروژن آلفا
Exposure 1/200ces
ISO 100


1 comments have been posted.

خیلی خوب و زیباست ، اگر از فیلمبرداری به جای عکاسی استفاده کنید و در نرم افزار رجیستکس آن را پردازش کنید نتیجه بهتری خواهید گرفت. موفق باشید
Top