دنباله دار ISON


ایسان روز به روز پر نور تر میشود.
تصویر مربوط به پر نور شدن ناگهانی ایسان طی روز گذشته است. هوا مه الود و پس از بارندگی بوده است
Title دنباله دار ISON
Hit 4400
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location شور اباد - جاده اردستان - اصفهان
Camera 5D کانن مودیفای
Telescope ویکسن Vixen 115s ED
F 5.5
Exposure 140 ثانیه
Filter Sky Glow
ISO 1000
Date of photography 23/8/92


No comments have been posted.

Top