برفراز قلعه


از ترکیب 5 ردیف عکس 2 تایی ساخته شده.
Title برفراز قلعه
Hit 587
Location اطراف ساوه
Camera Canon 550D
Lens Canon 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 20s
ISO 3200
Photography Techniques پاناروما و استک کردن
Accessories 3 پایه
Date of photography 1398/03/16


No comments have been posted.

Top