مشتری


Title مشتری
Hit 4022
Location برازجان
Camera میکرو مکس 720+
Telescope دابسونی 8اینچ اسکای واچر
F 1200
Photography Techniques تک فریم-آفوکال
Accessories چشمی6و بارلو 2X-پردازش باRegistax6


1 comments have been posted.

باتوجه به نوع دوربین و عکاسی تک فریم آفوکال عکس خوبی شده
Top