سیاه چادر


تخت سرتشتک مکان مرتفع با 3300 متر ارتفاقع از سطح دریا ، منطقهی سردسیری برای گذران عشایر منطقهی رابر کرمان میباشد، این عکس زیر نور ماه 40 درصد و به صورت تک شات گرفته شده.
Title سیاه چادر
Hit 2315
Location بندر هنزا ، تخت سرتشتک
Camera Nikon D750
Lens Nikon 24-120 4
Lens Aperture 4
F 24mm
Exposure 20sec
ISO 2500
Photography Techniques single shot
Date of photography 29/6/2017


No comments have been posted.

Top