صبح بخیر زهره!


حدود ساعت پنج و نیم صبح وقتی که از چادر گرم و نرمی که ده نفری در آن چپیده بودیم خارج شدم، احساس کردم که گویی خشم خداوند بر نسل بنی منجم فرود آمده است. شلاق باد به غایت سرد صبح زمستانی کویر خارا، بر صورتم می خورد و در همین حال باید پوتین های یخ زده را به پا می کردم. زهره، در پس ابرها با شدتی باورنکردنی می درخشید و ابرها خود در انتظار خورشید میزبان تلالویی ملون به سرخ و نارنجی بودند. این در حالی بود که سپیده، هنوز بر ستارگان چیره نشده بود و آن ها نیز به سرکردگی عقرب و قلبش، در این نمایش طبیعت خودنمایی می کردند.
Title صبح بخیر زهره!
Hit 4182
Location کویر خارا
Camera 6D
Lens 14mm f/2.8 Samyang
Lens Aperture 4
Exposure 30
ISO 3200


3 comments have been posted.

ممنونم :)
منظره بی نظیریه بازی رنگها میان شب و روز در افق و نوشته ای زیبا در وصف حال زمان عکاسی جالب و خواندنی بود موفق باشی
سلام عکس زیبایی است خصوصاً آنچه را که در توصیف فضای رصدگاه مرقوم داشته اید ، زیبایی آن را دوچندان کرده است . دست مریزاد .
Top