Veil & Witches Broom Nebulas


سحابی ویل در صورت فلکی دجاجه
Title Veil & Witches Broom Nebulas
Hit 3700
Telescope Takahashi


2 comments have been posted.

عکس فوق العاده ای رو ثبت کردید . چرا اطلاعات عکس رو قرار ندادید ؟
زیبا است و شگفت انگیز. ثبت چنین نماهایی کار دشواری است. چه از روش پانوراما کردن و چه افزایش میدان دید با ابزار باشد. ممنون از شما
Top