سطح ماه


Title سطح ماه
Hit 2682
Location دولت آباد
Camera dimage z2
Lens Aperture 2.8
Telescope LXD 75
Exposure 1.100
ISO 100
Date of photography 2010.8.21


1 comments have been posted.

ممنون آقای فتاحی. تلاش با ارزشی است. عکس شما بسیار خوب ثبت شده. برای عکاسی آفوکال نتیجه خوب معمولا با به کار بردن چشمی های با کیفیت و نصب دقیق دوربین عکاسی چشت چشمی با رابط یا سه پایه حاصل میشود. موفق باشید.
Top