ردِ پای خسوف


با وجود آلودگی نوری شدید در شهرهای بزرگ، همواره عکاسی با نوردهی بلند مدت از حرکت ستارگان، فاقد نتیجهٔ مطلوب است. اما در شرایطی که سوژه‌های اصلی ماه و سیارات باشند می‌توان امیدوار به ثبت عکسی مناسب بود؛ که فقط رد این اجرام را نشان دهد. در ماه‌گرفتگی ۵ مرداد ۹۷، ماه و مریخ با فاصله از آلودگی‌های افق در ایران در شرایط خوبی برای چنین عکسی بودند. با اینکه اکثر دوربین‌های دیجیتال در نوردهی‌های بلند مدت نویز شدیدی ایجاد می‌کنند اما ریسک این نوع عکاسی حتی با نبود فرصت تکرار ارزشش را داشت.
Title ردِ پای خسوف
Hit 2329
Photographer سینا سلیمیسینا سلیمی
Location تهران
Camera canon 40d
Lens 28-135
Lens Aperture ۱۶
Exposure ۱۰۰ دقیقه
ISO ۱۰۰
Photography Techniques star trails
Accessories سه‌پایه
Date of photography ۵ مرداد ۹۷


No comments have been posted.

Top