آسمان شب


آسمان زمستانی - انارک - زمستان 1391
Title آسمان شب
Hit 9695
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location انارک
Camera Canon 5D
Lens Samyang 14
Lens Aperture 2.8
Exposure 30 ثانیه
ISO 3200
Date of photography 20/1/2013 زمستان 1391


2 comments have been posted.

استادان بزرگ من هنوز دوربینما نگرفتم و میخوام 700dبا توجه به بودجم بگیرم خوبه؟
واقعا زیباست. خیلی لذت بردم از این عکس آقای رحیمی عزیز.امیدوارم موفق باشید
Top