کمان راه شیری بر فراز قله دماوند


بی شک دماوند یکی از جلوهای زیبای طبیعت و یکی ازر مهمترین نمادهای ملی ایران میباشد.این قله در حدود 5670 متر ارتفاع دارد که شهرهای رینه و گزنک در دامنه آن قرار دارد.همچنین این قله در 69 کیلومتری شمال شرقی تهران میباشد.
این عکس یک پانارومی 33 قطعه ای میباشد که در سه ردیف 11 تایی به ثبت رسیده است و کمان راه شیری در آن از جنوب تا شمال کشیده شده است و در مرکز آن قله زیبای دماوند و انعکاس آن در آب جلوه افشانی میکند.همچنین این عکس در ارتفاعات سد لار و در کنار باطلاقهای سبز و در سرمای زیاد گرفته شده است.
از آنجایی که این عکس کمتر از یکساعت پیش از غروب کامل ماه ثبت شده است،بخشی از آسمان در سمت راست عکس متاثر از نور ماه شده است.همچنین در بخش جنوبی شهر ها و روستا های کوچکی قرار دارند که آلودگی نوری آنها نیز در عکسهایی با نوردهی طولانی تاثیر گذار خواهد بود.
Title کمان راه شیری بر فراز قله دماوند
Hit 4054
Photographer مسعود قدیریمسعود قدیری
Location لار
Camera Nikon D850
Lens Tamron 15-30mm
Lens Aperture 4
F 20mm
Exposure 60sec
ISO 3200
Photography Techniques پانارومی 33 قطعه ای میباشد که در سه ردیف 11 تایی
Date of photography تیرماه 97


No comments have been posted.

Top