دماوند

 

قله دماوند و طلوع خورشید


نمای سایه زمین و قله دماوند از قله توچال


در جوار دماوند


ماه گرفتگی بر فراز دماوند

هر آنچه با فرکانس های طبیعت هماهنگ و هم‌سو باشد دلنشین است. این عکس را دوست دارم چون با فرکانس دماوند و ماه گرفتگی هم ‌سو است.

دماوند


رقابت «عکاسی آسمان شب» در کنار میراث ملی ایران آغاز شد

در صدمین سالگرد تأسیس «اتحادیه بین‌المللی نجوم» (IAU) گروه ترویج علمِ «ساروس»، رقابت عکاسی آسمان شب با محوریت میراث ملی ایران را کلید زد.

کمان راه شیری بر فراز قله دماوند

بی شک دماوند یکی از جلوهای زیبای طبیعت و یکی ازر مهمترین نمادهای ملی ایران میباشد

بر فراز گنبد گیتی, در اعماق آسمان

قلب کهکشان راه شیری بر فراز قله دماوند

ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند2

ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند2

ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند

ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند

Top