دماوند

 

رقابت «عکاسی آسمان شب» در کنار میراث ملی ایران آغاز شد

در صدمین سالگرد تأسیس «اتحادیه بین‌المللی نجوم» (IAU) گروه ترویج علمِ «ساروس»، رقابت عکاسی آسمان شب با محوریت میراث ملی ایران را کلید زد.

کمان راه شیری بر فراز قله دماوند

بی شک دماوند یکی از جلوهای زیبای طبیعت و یکی ازر مهمترین نمادهای ملی ایران میباشد

بر فراز گنبد گیتی, در اعماق آسمان

قلب کهکشان راه شیری بر فراز قله دماوند

ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند2

ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند2

ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند

ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند

Luna & god of war against the white Demon of Damavand

ویدئوی گذر زمان از خسوف کامل مرداد سال ۹۷، طولانی ترین خسوف قرن اخیر بر فراز قله دماوند، دیو سپیدِ پای دربند.

Longest Lunar Eclipse Over Mount Damavand

طولانی ترین ماه گرفتگی قرن بر فراز قله دماوند

خسوف

شکوه دماوند

Shooting Star

شهابی بر فراز قله دماوند

M42 - The Great Orion Nebula


Top