راه شیری


Title راه شیری
Hit 2016
Photographer مسعود قدیریمسعود قدیری
Location چابهار
Camera Nikon D810
Lens Nikon 24-70mm VR
Lens Aperture 4
F 52mm
Exposure 15x60sec
ISO 3200


2 comments have been posted.

سپاس از شما.برای ویرایش زیاد وقت نذاشتم.البته یه خروجی دیگه هم گرفتم که در اولین فرصت در سایت قرار میدم
عکس زیبایی شده. کمی رنگ نارنجی یا زرد اغراق آمیز هست
Top