پایان گرفت 19 آذر 90


این عکس با دوربین کامپکت با زوم 14x گرفته شده و از ابزار دیگری استفاده نشده است
Title پایان گرفت 19 آذر 90
Hit 2812
Photographer حسن صانعیحسن صانعی
Location زاهدان
Camera کانن کامپکت
Lens Aperture 5.9
Exposure 8ثانیه
ISO 400
Accessories ندارد
Date of photography 19/9/1390
keyword
خسوف


No comments have been posted.

Top