حریر آسمان


نقش خیال میزند حریر آسمان
Title حریر آسمان
Hit 4172
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای سرهنگ آباد زواره - اردستان
Camera Canon 5D
Lens 14mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 1600
Date of photography بهمن 1391


4 comments have been posted.

بسیار زیبا و خیال انگیز است
ممنون از نظر دوستان
حس زیبایی دارد
واقعاً زیبا شده.. عالیه.
Top